Kiedy wydarzy się wypadek, albo poważnie zachorujemy i nie ma innej metody leczenia niż zabieg, musimy się jemu poddać. Często operacje chirurgiczne są nie tylko bardzo bolesne, ale również niebezpieczne dla życia człowieka. Oczywiście, nie ma tu mowy o drobnych zabiegach, wykonywanych przy lekkim tylko znieczuleniu miejscowym. Chodzi o poważne operacje chirurgiczne, trwające często kilkanaście godzin. Niosą one ze sobą wiele ryzyka. Powikłania, jakie mogą przy nich wystąpić, często odczuwane są do końca życia. Po pierwsze, jeśli operacje chirurgiczne odbywają się podczas narkozy ogólnej, występuje ryzyko pomyłki przez lekarza polegającej na podaniu zbyt dużej lub zbyt małej dawki narkozy. Obie sytuacje są bardzo drastyczne w skutkach. W przypadku pierwszej, pacjent może zapaść w śpiączkę, w przypadku drugiej może obudzić się podczas zabiegu. Oczywiście to rzadkie przypadki. Operacje chirurgiczne prowadzone są na tyle często, że chirurdzy mają tak duże doświadczenie, że rzadko dochodzi do pomyłki.