Gdy tracimy zdrowie, to zazwyczaj leczenie pociąga za sobą dość spory wydatek. Zasięgamy więc informacji, czy należy nam się odszkodowanie zdrowotne ? Istnieje wiele powodów, które decydują o tym, że  możemy starać się, o odszkodowanie zdrowotne. Do wypadku może dojść w zakładzie pracy, możemy doznać szkód związanych z komunikacją. Uszczerbku na zdrowiu możemy doznać także z powodu błędu lekarskiego, lub błędnej diagnozy okołoporodowej. Warto więc wiedzieć, kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie zdrowotne. Gdy ulegniemy wypadkowi w przypadku, gdy jesteśmy ubezpieczeni, to możemy liczyć na pokrycie kosztów leczenia. Taka forma odszkodowania uzależniona jest od rodzaju uszkodzenia, od uszczerbku na zdrowiu, jak również od wysokości składek ubezpieczeniowych. Reasumując, im większy uszczerbek na zdrowiu, tym większe odszkodowanie zdrowotne. O wielkości uszczerbku na zdrowiu decyduje komisja lekarska na podstawie dokumentacji medycznej. A o wysokości odszkodowania decyduje ubezpieczyciel na podstawie decyzji komisji lekarskiej.