Autyzm może być poważnym i tragicznym zaburzeniem lub przykrą niedogodnością, przeszkodą pokonywaną każdego dnia. Wiele zależy od tego jak podejdzie się do takiej diagnozy u dziecka. Można poddać się, pogodzić się z tym, że dziecko nawet w najprzyjemniejszych chwilach będzie od rodzica wymagało ogromnego wysiłku i poświęcenia, ale można też pracować z dzieckiem i pomóc mu zyskać jak najwięcej umiejętności i zbudować życie najbliższe zdrowiu jak to tylko możliwe. Dla dzieci z autyzmem terapia może stanowić ratunek przed tym czarnym scenariuszem bezsilności. Oczywiście do pracy z każdym zaburzonym dzieckiem konieczni są specjaliści, dobra wola rodziców oraz życzliwość i zrozumienie otoczenia. Autystyczne dziecko również będzie miało przecież świadomość tego, że jest traktowane wrogo, czy, przy najgorszej alternatywie, wręcz agresywnie. Troska najbliższych i cierpliwe, regularne wykonywanie starannie opracowanych działań terapeutycznych nie usuną całkowicie autyzmu, ale potrafią zdziałać naprawdę wiele.