Sytuacja gdy u jednego z członków rodziny występują objawy choroby alkoholowej ma wpływ na całe życie rodzinne. Na początku nikt z rodziny nie zauważa problemu nie myśli o szukaniu pomocy z zewnątrz. Później rodzina próbuje rozwiązać problem ograniczając kontakty z otoczeniem, w domu pojawiają się coraz częstsze awantury. W takich sytuacjach cierpią przede wszystkim dzieci, można u nich zaobserwować problemy natury emocjonalnej. Współmałżonek stara się zrozumieć pijącego i zaakceptować jego nadużywanie alkoholu albo wręcz przeciwnie, stara się wykluczyć alkohol z życia i nieustannie kontroluje swojego partnera. Mamy wówczas do czynienia z sytuacją, w której całe życie rodzinne koncentruje się na problemach osoby pijącej. Nie ma miejsca na wspólne spędzanie czasu, odpowiednie wychowywanie dzieci i zaniedbywane są wszystkie inne sprawy, którymi zajmują się normalne rodziny. Alkoholizm staje się głównym tematem rozmów i powodem do przeróżnych działań. Taka sytuacja nazywana jest współuzależnieniem.